Filförteckning för paketet libwerken.xpath-java i sid för arkitekturen all

/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/LIMITATIONS
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/README
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/TODO
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/copyright
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/test/data/abbr_doc.xml
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/test/data/abbr_tests.xml.gz
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/test/data/iso_latin_1_doc.xml
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/test/data/iso_latin_1_tests.xml.gz
/usr/share/doc/libwerken.xpath-java/test/src/com/werken/xpath/test/Driver.java.gz
/usr/share/java/werken-xpath-0.9.4.jar
/usr/share/java/werken-xpath.jar
/usr/share/java/werken.xpath.jar
/usr/share/maven-repo/werken-xpath/werken-xpath/0.9.4/werken-xpath-0.9.4.jar
/usr/share/maven-repo/werken-xpath/werken-xpath/0.9.4/werken-xpath-0.9.4.pom
/usr/share/maven-repo/werken-xpath/werken-xpath/debian/werken-xpath-debian.jar
/usr/share/maven-repo/werken-xpath/werken-xpath/debian/werken-xpath-debian.pom