Filförteckning för paketet chiark-tcl-applet i sid för arkitekturen all

/usr/bin/chiark-tcl-applet-wrapper
/usr/bin/xbatmon-simple-tray
/usr/share/chiark-tcl-applet/applet.tcl
/usr/share/chiark-tcl-applet/args.tcl
/usr/share/chiark-tcl-applet/subproc.tcl
/usr/share/chiark-tcl-applet/utils.tcl
/usr/share/doc/chiark-tcl-applet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chiark-tcl-applet/copyright