Filförteckning för paketet aboot-base i sid för arkitekturen all

/boot/bootlx
/boot/net_aboot.nh
/boot/net_pad
/usr/share/doc-base/srm-howto
/usr/share/doc/aboot-base/README.gz
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/index.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-aboot.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-devicenaming.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-distributions.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-history.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-rawloader.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-sharingwithdec.html
/usr/share/doc/aboot-base/SRM-HOWTO/srm-whatis.html
/usr/share/doc/aboot-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aboot-base/changelog.gz
/usr/share/doc/aboot-base/copyright