Filförteckning för paketet tclxml-dev i jessie för arkitekturen i386

/usr/include/tclxml/docObj.h
/usr/include/tclxml/tcldom-libxml2.h
/usr/include/tclxml/tcldom.h
/usr/include/tclxml/tclxml-libxml2.h
/usr/include/tclxml/tclxslt.h
/usr/lib/Tclxml3.3/libTclxmlstub3.3.a
/usr/lib/TclxmlConfig.sh
/usr/share/doc/tclxml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tclxml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/tclxml-dev/copyright