Filförteckning för paketet residualvm i jessie för arkitekturen i386

/usr/games/residualvm
/usr/share/applications/residualvm.desktop
/usr/share/doc/residualvm/AUTHORS
/usr/share/doc/residualvm/COPYRIGHT.gz
/usr/share/doc/residualvm/KNOWN_BUGS
/usr/share/doc/residualvm/QuickStart
/usr/share/doc/residualvm/README.gz
/usr/share/doc/residualvm/TODO
/usr/share/doc/residualvm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/residualvm/changelog.gz
/usr/share/doc/residualvm/copyright
/usr/share/man/man6/residualvm.6.gz
/usr/share/menu/residualvm