Filförteckning för paketet libgmerlin-avdec-dev i jessie för arkitekturen i386

/usr/include/gmerlin/avdec.h
/usr/include/gmerlin/bgav_version.h
/usr/include/gmerlin/bgavdefs.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libgmerlin_avdec.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/gmerlin_avdec.pc
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/README
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-avdec-dev/copyright