Filförteckning för paketet libgirepository1.0-dev i jessie för arkitekturen i386

/usr/include/gobject-introspection-1.0/giarginfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gibaseinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gicallableinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giconstantinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gienuminfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gifieldinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gifunctioninfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giinterfaceinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giobjectinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gipropertyinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giregisteredtypeinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/girepository.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/girffi.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gisignalinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gistructinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gitypeinfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gitypelib.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/gitypes.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giunioninfo.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/giversionmacros.h
/usr/include/gobject-introspection-1.0/givfuncinfo.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libgirepository-1.0.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libgirepository-1.0.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/gobject-introspection-1.0.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/gobject-introspection-no-export-1.0.pc
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/README
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/TODO
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgirepository1.0-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/DBus-1.0.gir
/usr/share/gir-1.0/DBusGLib-1.0.gir
/usr/share/gir-1.0/GIRepository-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/GL-1.0.gir
/usr/share/gir-1.0/GLib-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/GModule-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/GObject-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/Gio-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/cairo-1.0.gir
/usr/share/gir-1.0/fontconfig-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/freetype2-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/libxml2-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/win32-1.0.gir
/usr/share/gir-1.0/xfixes-4.0.gir
/usr/share/gir-1.0/xft-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/xlib-2.0.gir
/usr/share/gir-1.0/xrandr-1.3.gir