Filförteckning för paketet libgeomview-dev i jessie för arkitekturen i386

/usr/include/geomview/3d.h
/usr/include/geomview/MGRdolines.h
/usr/include/geomview/MGRline.h
/usr/include/geomview/MGRpolyscan.h
/usr/include/geomview/appearance.h
/usr/include/geomview/bbox.h
/usr/include/geomview/bdy.h
/usr/include/geomview/bezier.h
/usr/include/geomview/bsptree.h
/usr/include/geomview/camera.h
/usr/include/geomview/clisp.h
/usr/include/geomview/cmodel.h
/usr/include/geomview/color.h
/usr/include/geomview/comment.h
/usr/include/geomview/complex.h
/usr/include/geomview/crayola.h
/usr/include/geomview/create.h
/usr/include/geomview/dbllist.h
/usr/include/geomview/dgflag.h
/usr/include/geomview/dim.h
/usr/include/geomview/discgrp.h
/usr/include/geomview/enum.h
/usr/include/geomview/extern.h
/usr/include/geomview/fexpr.h
/usr/include/geomview/fexprnew.h
/usr/include/geomview/freelist.h
/usr/include/geomview/fsa.h
/usr/include/geomview/geom.h
/usr/include/geomview/geomclass.h
/usr/include/geomview/geomclass_sm.h
/usr/include/geomview/geomtypes.h
/usr/include/geomview/handle.h
/usr/include/geomview/hg4.h
/usr/include/geomview/hline3.h
/usr/include/geomview/hplane3.h
/usr/include/geomview/hpoint3.h
/usr/include/geomview/hpointn.h
/usr/include/geomview/inst.h
/usr/include/geomview/iobuffer.h
/usr/include/geomview/lincoln.h
/usr/include/geomview/lincolndefs.h
/usr/include/geomview/line.h
/usr/include/geomview/lisp.h
/usr/include/geomview/list.h
/usr/include/geomview/merge.h
/usr/include/geomview/mesh.h
/usr/include/geomview/meshflag.h
/usr/include/geomview/mg.h
/usr/include/geomview/mgbuf.h
/usr/include/geomview/mgbufrender.h
/usr/include/geomview/mgbufrender24.h
/usr/include/geomview/mgbufwindows.h
/usr/include/geomview/mgopengl.h
/usr/include/geomview/mgopenglshade.h
/usr/include/geomview/mgps.h
/usr/include/geomview/mgpstri.h
/usr/include/geomview/mgpswindows.h
/usr/include/geomview/mgrib.h
/usr/include/geomview/mgribshade.h
/usr/include/geomview/mgribtoken.h
/usr/include/geomview/mgx11.h
/usr/include/geomview/mgx11render1.h
/usr/include/geomview/mgx11render16.h
/usr/include/geomview/mgx11render8.h
/usr/include/geomview/mgx11shade.h
/usr/include/geomview/mgx11windows.h
/usr/include/geomview/mibload.h
/usr/include/geomview/mibwidgets.h
/usr/include/geomview/ndmesh.h
/usr/include/geomview/ndmeshflag.h
/usr/include/geomview/nodedata.h
/usr/include/geomview/npolylist.h
/usr/include/geomview/ntransobj.h
/usr/include/geomview/obstack.h
/usr/include/geomview/ooglutil.h
/usr/include/geomview/options.h
/usr/include/geomview/pick.h
/usr/include/geomview/pickfunc.h
/usr/include/geomview/plane.h
/usr/include/geomview/plutil.h
/usr/include/geomview/point.h
/usr/include/geomview/point3.h
/usr/include/geomview/pointlist.h
/usr/include/geomview/polyint.h
/usr/include/geomview/polylist.h
/usr/include/geomview/porting.h
/usr/include/geomview/private/bboxP.h
/usr/include/geomview/private/bezierP.h
/usr/include/geomview/private/bsptreeP.h
/usr/include/geomview/private/cameraP.h
/usr/include/geomview/private/cmodelP.h
/usr/include/geomview/private/commentP.h
/usr/include/geomview/private/crayolaP.h
/usr/include/geomview/private/discgrpP.h
/usr/include/geomview/private/handleP.h
/usr/include/geomview/private/instP.h
/usr/include/geomview/private/listP.h
/usr/include/geomview/private/meshP.h
/usr/include/geomview/private/mgP.h
/usr/include/geomview/private/mgbufP.h
/usr/include/geomview/private/mgopenglP.h
/usr/include/geomview/private/mgpsP.h
/usr/include/geomview/private/mgribP.h
/usr/include/geomview/private/mgx11P.h
/usr/include/geomview/private/ndmeshP.h
/usr/include/geomview/private/npolylistP.h
/usr/include/geomview/private/pickP.h
/usr/include/geomview/private/pointlistP.h
/usr/include/geomview/private/polylistP.h
/usr/include/geomview/private/quadP.h
/usr/include/geomview/private/skelP.h
/usr/include/geomview/private/sphereP.h
/usr/include/geomview/private/tlistP.h
/usr/include/geomview/private/vectP.h
/usr/include/geomview/private/windowP.h
/usr/include/geomview/projective.h
/usr/include/geomview/quad.h
/usr/include/geomview/radians.h
/usr/include/geomview/ray.h
/usr/include/geomview/reference.h
/usr/include/geomview/skel.h
/usr/include/geomview/sphere.h
/usr/include/geomview/streampool.h
/usr/include/geomview/stub.h
/usr/include/geomview/surf.h
/usr/include/geomview/tlist.h
/usr/include/geomview/tolerance.h
/usr/include/geomview/transform.h
/usr/include/geomview/transform3.h
/usr/include/geomview/transformn.h
/usr/include/geomview/transobj.h
/usr/include/geomview/vec4.h
/usr/include/geomview/vect.h
/usr/include/geomview/vert.h
/usr/include/geomview/wa.h
/usr/include/geomview/wa.yacc.h
/usr/include/geomview/wa.yystype.h
/usr/include/geomview/window.h
/usr/include/geomview/winged_edge.h
/usr/include/geomview/xforms-compat.h
/usr/lib/libgeomview.a
/usr/lib/libgeomview.la
/usr/lib/libgeomview.so
/usr/share/doc/libgeomview-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgeomview-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgeomview-dev/README.gz
/usr/share/doc/libgeomview-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgeomview-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgeomview-dev/copyright
/usr/share/man/man3/anytopl.3gv.gz
/usr/share/man/man3/bdy.3gv.gz
/usr/share/man/man3/fsaparse.3gv.gz
/usr/share/man/man3/geomutil.3gv.gz
/usr/share/man/man3/lisp.3gv.gz
/usr/share/man/man3/plcombine.3gv.gz
/usr/share/man/man3/plconsol.3gv.gz