Filförteckning för paketet libbiosig-dev i jessie för arkitekturen i386

/usr/include/biosig.h
/usr/lib/libbiosig.a
/usr/lib/libbiosig.so
/usr/share/doc/libbiosig-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbiosig-dev/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libbiosig-dev/copyright