Filförteckning för paketet imapfilter i jessie för arkitekturen i386

/usr/bin/imapfilter
/usr/share/doc/imapfilter/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/imapfilter/NEWS.gz
/usr/share/doc/imapfilter/README
/usr/share/doc/imapfilter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/imapfilter/copyright
/usr/share/doc/imapfilter/examples/config.lua
/usr/share/doc/imapfilter/examples/extend.lua
/usr/share/imapfilter/account.lua
/usr/share/imapfilter/auxiliary.lua
/usr/share/imapfilter/common.lua
/usr/share/imapfilter/mailbox.lua
/usr/share/imapfilter/message.lua
/usr/share/imapfilter/options.lua
/usr/share/imapfilter/regex.lua
/usr/share/imapfilter/set.lua
/usr/share/man/man1/imapfilter.1.gz
/usr/share/man/man5/imapfilter_config.5.gz