Filförteckning för paketet bareos-common i jessie för arkitekturen i386

/usr/bin/bsmtp
/usr/lib/bareos/libbareos-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/libbareoscfg-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/libbareosfind-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/libbareoslmdb-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/libbareosndmp-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/libbareossd-14.2.1.so
/usr/lib/bareos/scripts/bareos-config
/usr/lib/bareos/scripts/bareos-config-lib.sh
/usr/lib/bareos/scripts/bareos-explorer
/usr/lib/bareos/scripts/btraceback.gdb
/usr/sbin/bsmtp
/usr/sbin/btraceback
/usr/share/bareos-common/defconfig/bareos-dir.conf
/usr/share/bareos-common/defconfig/bareos-fd.conf
/usr/share/bareos-common/defconfig/bareos-sd.conf
/usr/share/bareos-common/defconfig/bat.conf
/usr/share/bareos-common/defconfig/bconsole.conf
/usr/share/bareos-common/defconfig/tray-monitor.conf
/usr/share/doc/bareos-common/AGPL-3.0.txt.gz
/usr/share/doc/bareos-common/AUTHORS
/usr/share/doc/bareos-common/LICENSE.gz
/usr/share/doc/bareos-common/README.NDMP.gz
/usr/share/doc/bareos-common/README.dbconfig.gz
/usr/share/doc/bareos-common/README.md.gz
/usr/share/doc/bareos-common/README.scsicrypto.gz
/usr/share/doc/bareos-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bareos-common/copyright
/usr/share/man/man1/bsmtp.1.gz
/usr/share/man/man8/btraceback.8.gz