Filförteckning för paketet libsimgrid-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/bin/simgrid-colorizer
/usr/bin/simgrid-graphicator
/usr/bin/simgrid_update_xml
/usr/bin/smpicc
/usr/bin/smpicxx
/usr/bin/smpif2c
/usr/bin/smpif90
/usr/bin/smpiff
/usr/bin/smpirun
/usr/bin/tesh
/usr/include/instr/instr.h
/usr/include/msg/datatypes.h
/usr/include/msg/msg.h
/usr/include/simdag/datatypes.h
/usr/include/simdag/simdag.h
/usr/include/simgrid.h
/usr/include/simgrid/datatypes.h
/usr/include/simgrid/modelchecker.h
/usr/include/simgrid/platf.h
/usr/include/simgrid/platf_generator.h
/usr/include/simgrid/plugins.h
/usr/include/simgrid/simix.h
/usr/include/simgrid_config.h
/usr/include/smpi/mpi.h
/usr/include/smpi/mpif.h
/usr/include/smpi/smpi.h
/usr/include/smpi/smpi_cocci.h
/usr/include/smpi/smpi_main.h
/usr/include/smpi/smpif.h
/usr/include/surf/simgrid_dtd.h
/usr/include/surf/surf_routing.h
/usr/include/surf/surfxml_parse.h
/usr/include/xbt.h
/usr/include/xbt/RngStream.h
/usr/include/xbt/asserts.h
/usr/include/xbt/automaton.h
/usr/include/xbt/config.h
/usr/include/xbt/cunit.h
/usr/include/xbt/dict.h
/usr/include/xbt/dynar.h
/usr/include/xbt/ex.h
/usr/include/xbt/fifo.h
/usr/include/xbt/function_types.h
/usr/include/xbt/graph.h
/usr/include/xbt/graphxml.h
/usr/include/xbt/graphxml_parse.h
/usr/include/xbt/hash.h
/usr/include/xbt/heap.h
/usr/include/xbt/lib.h
/usr/include/xbt/log.h
/usr/include/xbt/mallocator.h
/usr/include/xbt/matrix.h
/usr/include/xbt/misc.h
/usr/include/xbt/mmalloc.h
/usr/include/xbt/module.h
/usr/include/xbt/parmap.h
/usr/include/xbt/peer.h
/usr/include/xbt/queue.h
/usr/include/xbt/replay.h
/usr/include/xbt/set.h
/usr/include/xbt/setset.h
/usr/include/xbt/str.h
/usr/include/xbt/strbuff.h
/usr/include/xbt/swag.h
/usr/include/xbt/synchro_core.h
/usr/include/xbt/sysdep.h
/usr/include/xbt/virtu.h
/usr/include/xbt/xbt_os_thread.h
/usr/include/xbt/xbt_os_time.h
/usr/lib/libsimgrid-java.so
/usr/lib/libsimgrid.so
/usr/share/doc/libsimgrid-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsimgrid-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libsimgrid-dev/copyright
/usr/share/man/man1/simgrid_update_xml.1.gz
/usr/share/man/man1/smpicc.1.gz
/usr/share/man/man1/smpirun.1.gz
/usr/share/man/man1/tesh.1.gz