Filförteckning för paketet libphone-ui-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/phoneui/phoneui-info.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-calls.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-contacts.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-device.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-feedback.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-messages.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-sim.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils-sound.h
/usr/include/phoneui/phoneui-utils.h
/usr/include/phoneui/phoneui.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libphone-ui.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/libphone-ui.pc
/usr/share/doc/libphone-ui-dev