Filförteckning för paketet libpcre++-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/bin/pcre++-config
/usr/include/pcre++.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre++.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre++.so
/usr/share/doc/libpcre++-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libpcre++-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpcre++-dev/README
/usr/share/doc/libpcre++-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libpcre++-dev/TODO
/usr/share/doc/libpcre++-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpcre++-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libpcre++-dev/copyright
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/annotated.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classPcre-members.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classPcre.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classPcre_1_1exception-members.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classPcre_1_1exception.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classpcrepp_1_1Pcre-members.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classpcrepp_1_1Pcre.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classpcrepp_1_1Pcre_1_1exception-members.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/classpcrepp_1_1Pcre_1_1exception.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/doxygen.css
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/doxygen.png
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/files.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/functions.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/get_8cc-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/get_8cc.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/globals.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/namespacepcrepp.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/namespaces.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/namespacestd.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/pcre++_8cc-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/pcre++_8cc.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/pcre++_8h-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/pcre++_8h.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/replace_8cc-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/replace_8cc.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/search_8cc-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/search_8cc.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/split_8cc-source.html
/usr/share/doc/libpcre++-dev/html/split_8cc.html
/usr/share/man/man3/Pcre.3.gz