Filförteckning för paketet libosinfo-1.0-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_avatar_format.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_datamap.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_datamaplist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_db.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_deployment.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_deploymentlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device_driver.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device_driverlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelink.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelinkfilter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelinklist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_entity.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_enum_types.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_filter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config_param.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config_paramlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_script.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_scriptlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_list.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_loader.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_media.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_medialist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os_variant.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os_variantlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_oslist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_platform.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_platformlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_product.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_productfilter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_productlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_resources.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_resourceslist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_tree.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_treelist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_version.h
/usr/lib/libosinfo-1.0.so
/usr/lib/pkgconfig/libosinfo-1.0.pc
/usr/share/doc/libosinfo-1.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosinfo-1.0-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/Libosinfo-1.0.gir
/usr/share/vala/vapi/libosinfo-1.0.vapi