Filförteckning för paketet libnexus0-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/napi.h
/usr/include/napiu.h
/usr/include/nexus/NeXusException.hpp
/usr/include/nexus/NeXusFile.hpp
/usr/include/nexus/NeXusStream.hpp
/usr/include/nexus/napi.h
/usr/include/nexus/napiu.h
/usr/lib/libNeXus.a
/usr/lib/libNeXus.so
/usr/lib/libNeXusCPP.a
/usr/lib/libNeXusCPP.so
/usr/lib/pkgconfig/nexus-cpp.pc
/usr/lib/pkgconfig/nexus.pc
/usr/share/doc/libnexus0-dev/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libnexus0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnexus0-dev/copyright
/usr/share/nexus/doc/README.doc
/usr/share/nexus/doc/api/napi.tex
/usr/share/nexus/doc/nxdict/NXdict.tex
/usr/share/nexus/doc/tech_ref/NeXus_definitions.pdf
/usr/share/nexus/doc/tech_ref/NeXus_definitions.txt
/usr/share/nexus/examples/README.examples