Filförteckning för paketet libnabrit-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/bridge.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/lib.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/manifest.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/plugin.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/pluglib.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/port.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/preset.h
/usr/include/NASPRO/brit-3/NASPRO/brit/util.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnabrit.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/nabrit-3.pc
/usr/share/doc/libnabrit-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnabrit-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libnabrit-dev/copyright