Filförteckning för paketet libgrib-api-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/grib_api.h
/usr/include/grib_api.mod
/usr/include/grib_api_f77.h
/usr/lib/libgrib_api.a
/usr/lib/libgrib_api.so
/usr/lib/libgrib_api_f77.a
/usr/lib/libgrib_api_f77.so
/usr/lib/libgrib_api_f90.a
/usr/lib/libgrib_api_f90.so
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/README
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/buildinfo_armhf.gz
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/copyright
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/clone_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/copy__message_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/doxygen.css
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/doxygen.png
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/examples.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/files.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get__data_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get__pl_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/get__pv_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/globals.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/globals_defs.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/globals_func.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/globals_type.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib__api_8h.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_compare.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_convert.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_copy.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_debug.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_dump.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_dump_examples.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_examples.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_filter.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_get.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_get_data.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_keys.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_ls.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/grib_set.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__context.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__get__set.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__grib__handle.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__handling__coded__messages.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__iterators.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/group__keys__iterator.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/installation.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/iterator_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/iterator__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/keys.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/keys__iterator_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/keys__iterator_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/keys__iterator__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/modules.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/multi_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/multi_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/multi__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/nearest_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/nearest_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/pages.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/precision_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/precision_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/precision__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/print__data_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/print__data_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/print__data__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set_8c-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set__bitmap_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set__fortran_8_f-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set__missing_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/set__pv_8f90-example.html
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/tab_b.gif
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/tab_l.gif
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/tab_r.gif
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/tabs.css
/usr/share/doc/libgrib-api-dev/html/tools.html