Filförteckning för paketet libexosip2-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/eXosip2/eX_call.h
/usr/include/eXosip2/eX_message.h
/usr/include/eXosip2/eX_options.h
/usr/include/eXosip2/eX_publish.h
/usr/include/eXosip2/eX_refer.h
/usr/include/eXosip2/eX_register.h
/usr/include/eXosip2/eX_setup.h
/usr/include/eXosip2/eX_subscribe.h
/usr/include/eXosip2/eXosip.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libeXosip2.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libeXosip2.la
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libeXosip2.so
/usr/share/doc/libexosip2-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libexosip2-dev/README
/usr/share/doc/libexosip2-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libexosip2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libexosip2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libexosip2-dev/copyright
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/annotated.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/bc_s.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/bdwn.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/classes.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/closed.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/dir_d09a52d3ea711a4abe4fee252a0493d2.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/dir_d44c64559bbebec7f509842c48db8b23.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/doxygen.css
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/doxygen.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/dynsections.js
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__call_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__message_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__options_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__publish_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__refer_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__register_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__setup_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eX__subscribe_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eXosip2_install.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eXosip2_license.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eXosip2_readme.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/eXosip_8h.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/files.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2blank.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2doc.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2folderclosed.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2folderopen.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2lastnode.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2link.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2mlastnode.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2mnode.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2node.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2plastnode.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2pnode.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2splitbar.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/ftv2vertline.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/functions.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/functions_vars.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals_defs.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals_enum.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals_eval.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals_func.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/globals_type.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__authentication.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__call.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__conf.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__event.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__message.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__msg.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__network.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__notify.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__options.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__publish.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__refer.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__registration.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__sdp.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__setup.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__eXosip2__subscribe.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__howto__callcontrol.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__howto__initialize.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__howto__registration.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/group__libeXosip2.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/modules.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/nav_f.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/nav_g.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/nav_h.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/open.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/pages.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/structeXosip__dns__cache.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/structeXosip__event.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/structeXosip__tls__credentials__s.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/structeXosip__tls__ctx__s.html
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/sync_off.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/sync_on.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/tab_a.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/tab_b.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/tab_h.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/tab_s.png
/usr/share/doc/libexosip2-dev/html/tabs.css
/usr/share/lintian/overrides/libexosip2-dev
/usr/share/man/man3/_build_libexosip2-CTc4Xw_libexosip2-4.1.0_include_.3.gz
/usr/share/man/man3/_build_libexosip2-CTc4Xw_libexosip2-4.1.0_include_eXosip2_.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_call.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_message.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_options.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_publish.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_refer.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_register.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_setup.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eX_subscribe.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip.h.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_authentication.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_call.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_conf.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_event.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_install.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_license.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_message.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_msg.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_network.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_notify.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_options.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_publish.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_readme.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_refer.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_registration.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_sdp.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_setup.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip2_subscribe.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip_dns_cache.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip_event.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip_tls_credentials_s.3.gz
/usr/share/man/man3/eXosip_tls_ctx_s.3.gz
/usr/share/man/man3/howto_callcontrol.3.gz
/usr/share/man/man3/howto_initialize.3.gz
/usr/share/man/man3/howto_registration.3.gz
/usr/share/man/man3/libeXosip2.3.gz