Filförteckning för paketet libadminutil-dev i jessie för arkitekturen armhf

/usr/include/libadminutil/admutil.h
/usr/include/libadminutil/distadm.h
/usr/include/libadminutil/psetc.h
/usr/include/libadminutil/resource.h
/usr/include/libadminutil/srvutil.h
/usr/include/libadmsslutil/SECerrs.h
/usr/include/libadmsslutil/SSLerrs.h
/usr/include/libadmsslutil/admsslutil.h
/usr/include/libadmsslutil/certmgt.h
/usr/include/libadmsslutil/psetcssl.h
/usr/include/libadmsslutil/srvutilssl.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libadminutil.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libadminutil.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libadmsslutil.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libadmsslutil.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/389-adminutil.pc
/usr/share/doc/libadminutil-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libadminutil-dev/README
/usr/share/doc/libadminutil-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libadminutil-dev/copyright