Filförteckning för paketet blobandconquer i jessie för arkitekturen armhf

/usr/games/blobAndConquer
/usr/share/applications/blobAndConquer.desktop
/usr/share/doc/blobandconquer/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/blobandconquer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blobandconquer/changelog.gz
/usr/share/doc/blobandconquer/copyright
/usr/share/doc/blobandconquer/images/alienDevice.gif
/usr/share/doc/blobandconquer/images/briefing.png
/usr/share/doc/blobandconquer/images/grenadeBlob.png
/usr/share/doc/blobandconquer/images/laserBlob.png
/usr/share/doc/blobandconquer/images/machineGunBlob.png
/usr/share/doc/blobandconquer/images/pistolBlob.png
/usr/share/doc/blobandconquer/images/title.png
/usr/share/doc/blobandconquer/index.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/about.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/blobs.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/commandline.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/contents.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/controls.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/features.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/installation.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/levelBuilding.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/license.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/localisation.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/objectives.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/options.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/playing.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/saving.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/story.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/stylesheet.css
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/tips.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/trouble.html
/usr/share/doc/blobandconquer/pages/violence.html
/usr/share/icons/32x32/apps/blobAndConquer.png
/usr/share/man/man6/blobAndConquer.6.gz
/usr/share/menu/blobandconquer
/usr/share/pixmaps/blobAndConquer.xpm