Filförteckning för paketet libxmp-dev i jessie för arkitekturen armel

/usr/include/xmp.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libxmp.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/libxmp.pc
/usr/share/doc-base/libxmp-dev
/usr/share/doc/libxmp-dev/CREDITS.gz
/usr/share/doc/libxmp-dev/adlib_sb.txt.gz
/usr/share/doc/libxmp-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxmp-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libxmp-dev/copyright
/usr/share/doc/libxmp-dev/fixloop.txt
/usr/share/doc/libxmp-dev/formats.txt
/usr/share/doc/libxmp-dev/libxmp.html
/usr/share/doc/libxmp-dev/libxmp.pdf.gz
/usr/share/doc/libxmp-dev/tracker_notes.txt.gz
/usr/share/man/man3/libxmp.3.gz