Filförteckning för paketet dovecot-dev i jessie för arkitekturen armel

/usr/include/dovecot/abspath.h
/usr/include/dovecot/access-lookup.h
/usr/include/dovecot/anvil-client.h
/usr/include/dovecot/aqueue.h
/usr/include/dovecot/array-decl.h
/usr/include/dovecot/array.h
/usr/include/dovecot/askpass.h
/usr/include/dovecot/auth-cache.h
/usr/include/dovecot/auth-client-connection.h
/usr/include/dovecot/auth-client-interface.h
/usr/include/dovecot/auth-client-private.h
/usr/include/dovecot/auth-client-request.h
/usr/include/dovecot/auth-client.h
/usr/include/dovecot/auth-common.h
/usr/include/dovecot/auth-fields.h
/usr/include/dovecot/auth-master-connection.h
/usr/include/dovecot/auth-master.h
/usr/include/dovecot/auth-penalty.h
/usr/include/dovecot/auth-postfix-connection.h
/usr/include/dovecot/auth-request-handler.h
/usr/include/dovecot/auth-request.h
/usr/include/dovecot/auth-server-connection.h
/usr/include/dovecot/auth-settings.h
/usr/include/dovecot/auth-token.h
/usr/include/dovecot/auth-worker-client.h
/usr/include/dovecot/auth-worker-server.h
/usr/include/dovecot/auth.h
/usr/include/dovecot/backtrace-string.h
/usr/include/dovecot/base64.h
/usr/include/dovecot/bsearch-insert-pos.h
/usr/include/dovecot/buffer.h
/usr/include/dovecot/charset-utf8.h
/usr/include/dovecot/child-wait.h
/usr/include/dovecot/client-common.h
/usr/include/dovecot/compat.h
/usr/include/dovecot/compression.h
/usr/include/dovecot/config-filter.h
/usr/include/dovecot/config-parser-private.h
/usr/include/dovecot/config-parser.h
/usr/include/dovecot/config-request.h
/usr/include/dovecot/config.h
/usr/include/dovecot/connection.h
/usr/include/dovecot/crc32.h
/usr/include/dovecot/cydir-storage.h
/usr/include/dovecot/cydir-sync.h
/usr/include/dovecot/data-stack.h
/usr/include/dovecot/db-checkpassword.h
/usr/include/dovecot/db-dict.h
/usr/include/dovecot/db-ldap.h
/usr/include/dovecot/db-passwd-file.h
/usr/include/dovecot/db-sql.h
/usr/include/dovecot/dbox-attachment.h
/usr/include/dovecot/dbox-file.h
/usr/include/dovecot/dbox-mail.h
/usr/include/dovecot/dbox-save.h
/usr/include/dovecot/dbox-storage.h
/usr/include/dovecot/dict-client.h
/usr/include/dovecot/dict-private.h
/usr/include/dovecot/dict-sql-settings.h
/usr/include/dovecot/dict-sql.h
/usr/include/dovecot/dict-transaction-memory.h
/usr/include/dovecot/dict.h
/usr/include/dovecot/dns-lookup.h
/usr/include/dovecot/dns-util.h
/usr/include/dovecot/doveadm-dump.h
/usr/include/dovecot/doveadm-mail-iter.h
/usr/include/dovecot/doveadm-mail.h
/usr/include/dovecot/doveadm-mailbox-list-iter.h
/usr/include/dovecot/doveadm-print-private.h
/usr/include/dovecot/doveadm-print.h
/usr/include/dovecot/doveadm-settings.h
/usr/include/dovecot/doveadm-util.h
/usr/include/dovecot/doveadm.h
/usr/include/dovecot/dovecot-version.h
/usr/include/dovecot/dsasl-client-private.h
/usr/include/dovecot/dsasl-client.h
/usr/include/dovecot/duplicate.h
/usr/include/dovecot/eacces-error.h
/usr/include/dovecot/env-util.h
/usr/include/dovecot/execv-const.h
/usr/include/dovecot/fail-mail-storage.h
/usr/include/dovecot/failures.h
/usr/include/dovecot/fd-close-on-exec.h
/usr/include/dovecot/fd-set-nonblock.h
/usr/include/dovecot/fdatasync-path.h
/usr/include/dovecot/fdpass.h
/usr/include/dovecot/file-cache.h
/usr/include/dovecot/file-copy.h
/usr/include/dovecot/file-dotlock.h
/usr/include/dovecot/file-lock.h
/usr/include/dovecot/file-set-size.h
/usr/include/dovecot/fs-api-private.h
/usr/include/dovecot/fs-api.h
/usr/include/dovecot/fs-sis-common.h
/usr/include/dovecot/fsync-mode.h
/usr/include/dovecot/guid.h
/usr/include/dovecot/hash-decl.h
/usr/include/dovecot/hash-format.h
/usr/include/dovecot/hash-method.h
/usr/include/dovecot/hash.h
/usr/include/dovecot/hash2.h
/usr/include/dovecot/hex-binary.h
/usr/include/dovecot/hex-dec.h
/usr/include/dovecot/hmac-cram-md5.h
/usr/include/dovecot/hmac.h
/usr/include/dovecot/home-expand.h
/usr/include/dovecot/hostpid.h
/usr/include/dovecot/http-client-private.h
/usr/include/dovecot/http-client.h
/usr/include/dovecot/http-date.h
/usr/include/dovecot/http-header-parser.h
/usr/include/dovecot/http-header.h
/usr/include/dovecot/http-message-parser.h
/usr/include/dovecot/http-parser.h
/usr/include/dovecot/http-request-parser.h
/usr/include/dovecot/http-request.h
/usr/include/dovecot/http-response-parser.h
/usr/include/dovecot/http-response.h
/usr/include/dovecot/http-transfer.h
/usr/include/dovecot/http-url.h
/usr/include/dovecot/imap-arg.h
/usr/include/dovecot/imap-base-subject.h
/usr/include/dovecot/imap-bodystructure.h
/usr/include/dovecot/imap-client.h
/usr/include/dovecot/imap-commands-util.h
/usr/include/dovecot/imap-commands.h
/usr/include/dovecot/imap-common.h
/usr/include/dovecot/imap-date.h
/usr/include/dovecot/imap-envelope.h
/usr/include/dovecot/imap-expunge.h
/usr/include/dovecot/imap-fetch.h
/usr/include/dovecot/imap-id.h
/usr/include/dovecot/imap-list.h
/usr/include/dovecot/imap-match.h
/usr/include/dovecot/imap-metadata.h
/usr/include/dovecot/imap-msgpart-url.h
/usr/include/dovecot/imap-msgpart.h
/usr/include/dovecot/imap-notify.h
/usr/include/dovecot/imap-parser.h
/usr/include/dovecot/imap-quote.h
/usr/include/dovecot/imap-resp-code.h
/usr/include/dovecot/imap-search-args.h
/usr/include/dovecot/imap-search.h
/usr/include/dovecot/imap-seqset.h
/usr/include/dovecot/imap-settings.h
/usr/include/dovecot/imap-status.h
/usr/include/dovecot/imap-sync.h
/usr/include/dovecot/imap-url.h
/usr/include/dovecot/imap-urlauth-backend.h
/usr/include/dovecot/imap-urlauth-connection.h
/usr/include/dovecot/imap-urlauth-fetch.h
/usr/include/dovecot/imap-urlauth-private.h
/usr/include/dovecot/imap-urlauth.h
/usr/include/dovecot/imap-utf7.h
/usr/include/dovecot/imap-util.h
/usr/include/dovecot/imapc-client-private.h
/usr/include/dovecot/imapc-client.h
/usr/include/dovecot/imapc-connection.h
/usr/include/dovecot/imapc-list.h
/usr/include/dovecot/imapc-mail.h
/usr/include/dovecot/imapc-msgmap.h
/usr/include/dovecot/imapc-settings.h
/usr/include/dovecot/imapc-storage.h
/usr/include/dovecot/imapc-sync.h
/usr/include/dovecot/imem.h
/usr/include/dovecot/index-attachment.h
/usr/include/dovecot/index-mail.h
/usr/include/dovecot/index-rebuild.h
/usr/include/dovecot/index-search-private.h
/usr/include/dovecot/index-search-result.h
/usr/include/dovecot/index-sort-private.h
/usr/include/dovecot/index-sort.h
/usr/include/dovecot/index-storage.h
/usr/include/dovecot/index-sync-changes.h
/usr/include/dovecot/index-sync-private.h
/usr/include/dovecot/index-thread-private.h
/usr/include/dovecot/ioloop-iolist.h
/usr/include/dovecot/ioloop-notify-fd.h
/usr/include/dovecot/ioloop-private.h
/usr/include/dovecot/ioloop.h
/usr/include/dovecot/iostream-lz4.h
/usr/include/dovecot/iostream-openssl.h
/usr/include/dovecot/iostream-private.h
/usr/include/dovecot/iostream-rawlog-private.h
/usr/include/dovecot/iostream-rawlog.h
/usr/include/dovecot/iostream-ssl-private.h
/usr/include/dovecot/iostream-ssl.h
/usr/include/dovecot/iostream-temp.h
/usr/include/dovecot/ipc-client.h
/usr/include/dovecot/ipc-server.h
/usr/include/dovecot/ipwd.h
/usr/include/dovecot/iso8601-date.h
/usr/include/dovecot/istream-attachment-connector.h
/usr/include/dovecot/istream-attachment-extractor.h
/usr/include/dovecot/istream-base64.h
/usr/include/dovecot/istream-binary-converter.h
/usr/include/dovecot/istream-chain.h
/usr/include/dovecot/istream-concat.h
/usr/include/dovecot/istream-crlf.h
/usr/include/dovecot/istream-dot.h
/usr/include/dovecot/istream-fs-file.h
/usr/include/dovecot/istream-hash.h
/usr/include/dovecot/istream-header-filter.h
/usr/include/dovecot/istream-jsonstr.h
/usr/include/dovecot/istream-mail.h
/usr/include/dovecot/istream-metawrap.h
/usr/include/dovecot/istream-nonuls.h
/usr/include/dovecot/istream-private.h
/usr/include/dovecot/istream-qp.h
/usr/include/dovecot/istream-raw-mbox.h
/usr/include/dovecot/istream-rawlog.h
/usr/include/dovecot/istream-seekable.h
/usr/include/dovecot/istream-sized.h
/usr/include/dovecot/istream-tee.h
/usr/include/dovecot/istream-timeout.h
/usr/include/dovecot/istream-zlib.h
/usr/include/dovecot/istream.h
/usr/include/dovecot/json-parser.h
/usr/include/dovecot/lda-settings.h
/usr/include/dovecot/lib-signals.h
/usr/include/dovecot/lib.h
/usr/include/dovecot/llist.h
/usr/include/dovecot/lmtp-client.h
/usr/include/dovecot/login-common.h
/usr/include/dovecot/login-proxy-state.h
/usr/include/dovecot/login-proxy.h
/usr/include/dovecot/login-settings.h
/usr/include/dovecot/macros.h
/usr/include/dovecot/mail-cache-private.h
/usr/include/dovecot/mail-cache.h
/usr/include/dovecot/mail-copy.h
/usr/include/dovecot/mail-deliver.h
/usr/include/dovecot/mail-error.h
/usr/include/dovecot/mail-index-alloc-cache.h
/usr/include/dovecot/mail-index-modseq.h
/usr/include/dovecot/mail-index-private.h
/usr/include/dovecot/mail-index-strmap.h
/usr/include/dovecot/mail-index-sync-private.h
/usr/include/dovecot/mail-index-transaction-private.h
/usr/include/dovecot/mail-index-util.h
/usr/include/dovecot/mail-index-view-private.h
/usr/include/dovecot/mail-index.h
/usr/include/dovecot/mail-namespace.h
/usr/include/dovecot/mail-search-build.h
/usr/include/dovecot/mail-search-parser-private.h
/usr/include/dovecot/mail-search-parser.h
/usr/include/dovecot/mail-search-register.h
/usr/include/dovecot/mail-search.h
/usr/include/dovecot/mail-send.h
/usr/include/dovecot/mail-storage-hooks.h
/usr/include/dovecot/mail-storage-private.h
/usr/include/dovecot/mail-storage-service.h
/usr/include/dovecot/mail-storage-settings.h
/usr/include/dovecot/mail-storage.h
/usr/include/dovecot/mail-thread.h
/usr/include/dovecot/mail-transaction-log-private.h
/usr/include/dovecot/mail-transaction-log-view-private.h
/usr/include/dovecot/mail-transaction-log.h
/usr/include/dovecot/mail-types.h
/usr/include/dovecot/mail-user-hash.h
/usr/include/dovecot/mail-user.h
/usr/include/dovecot/mailbox-guid-cache.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-delete.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-fs.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-index-storage.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-index-sync.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-index.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-iter.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-maildir.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-notify-tree.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-notify.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-private.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list-subscriptions.h
/usr/include/dovecot/mailbox-list.h
/usr/include/dovecot/mailbox-log.h
/usr/include/dovecot/mailbox-search-result-private.h
/usr/include/dovecot/mailbox-tree.h
/usr/include/dovecot/mailbox-uidvalidity.h
/usr/include/dovecot/maildir-filename-flags.h
/usr/include/dovecot/maildir-filename.h
/usr/include/dovecot/maildir-keywords.h
/usr/include/dovecot/maildir-settings.h
/usr/include/dovecot/maildir-storage.h
/usr/include/dovecot/maildir-sync.h
/usr/include/dovecot/maildir-uidlist.h
/usr/include/dovecot/master-auth.h
/usr/include/dovecot/master-instance.h
/usr/include/dovecot/master-interface.h
/usr/include/dovecot/master-login-auth.h
/usr/include/dovecot/master-login.h
/usr/include/dovecot/master-service-private.h
/usr/include/dovecot/master-service-settings-cache.h
/usr/include/dovecot/master-service-settings.h
/usr/include/dovecot/master-service-ssl-settings.h
/usr/include/dovecot/master-service-ssl.h
/usr/include/dovecot/master-service.h
/usr/include/dovecot/mbox-file.h
/usr/include/dovecot/mbox-from.h
/usr/include/dovecot/mbox-lock.h
/usr/include/dovecot/mbox-md5.h
/usr/include/dovecot/mbox-settings.h
/usr/include/dovecot/mbox-storage.h
/usr/include/dovecot/mbox-sync-private.h
/usr/include/dovecot/md4.h
/usr/include/dovecot/md5.h
/usr/include/dovecot/mdbox-file.h
/usr/include/dovecot/mdbox-map-private.h
/usr/include/dovecot/mdbox-map.h
/usr/include/dovecot/mdbox-settings.h
/usr/include/dovecot/mdbox-storage-rebuild.h
/usr/include/dovecot/mdbox-storage.h
/usr/include/dovecot/mdbox-sync.h
/usr/include/dovecot/mech-otp-skey-common.h
/usr/include/dovecot/mech-plain-common.h
/usr/include/dovecot/mech.h
/usr/include/dovecot/mempool.h
/usr/include/dovecot/message-address.h
/usr/include/dovecot/message-binary-part.h
/usr/include/dovecot/message-date.h
/usr/include/dovecot/message-decoder.h
/usr/include/dovecot/message-header-decode.h
/usr/include/dovecot/message-header-encode.h
/usr/include/dovecot/message-header-parser.h
/usr/include/dovecot/message-id.h
/usr/include/dovecot/message-parser.h
/usr/include/dovecot/message-part-serialize.h
/usr/include/dovecot/message-part.h
/usr/include/dovecot/message-search.h
/usr/include/dovecot/message-size.h
/usr/include/dovecot/mkdir-parents.h
/usr/include/dovecot/mmap-util.h
/usr/include/dovecot/module-context.h
/usr/include/dovecot/module-dir.h
/usr/include/dovecot/mountpoint-list.h
/usr/include/dovecot/mountpoint.h
/usr/include/dovecot/mycrypt.h
/usr/include/dovecot/net.h
/usr/include/dovecot/nfs-workarounds.h
/usr/include/dovecot/notify-plugin-private.h
/usr/include/dovecot/notify-plugin.h
/usr/include/dovecot/numpack.h
/usr/include/dovecot/ostream-cmp.h
/usr/include/dovecot/ostream-hash.h
/usr/include/dovecot/ostream-metawrap.h
/usr/include/dovecot/ostream-private.h
/usr/include/dovecot/ostream-rawlog.h
/usr/include/dovecot/ostream-zlib.h
/usr/include/dovecot/ostream.h
/usr/include/dovecot/passdb-blocking.h
/usr/include/dovecot/passdb-cache.h
/usr/include/dovecot/passdb-template.h
/usr/include/dovecot/passdb.h
/usr/include/dovecot/password-scheme.h
/usr/include/dovecot/pop3-capability.h
/usr/include/dovecot/pop3-client.h
/usr/include/dovecot/pop3-commands.h
/usr/include/dovecot/pop3-common.h
/usr/include/dovecot/pop3-settings.h
/usr/include/dovecot/pop3c-client.h
/usr/include/dovecot/pop3c-settings.h
/usr/include/dovecot/pop3c-storage.h
/usr/include/dovecot/pop3c-sync.h
/usr/include/dovecot/primes.h
/usr/include/dovecot/printf-format-fix.h
/usr/include/dovecot/priorityq.h
/usr/include/dovecot/process-title.h
/usr/include/dovecot/quota-fs.h
/usr/include/dovecot/quota-plugin.h
/usr/include/dovecot/quota-private.h
/usr/include/dovecot/quota.h
/usr/include/dovecot/quoted-printable.h
/usr/include/dovecot/randgen.h
/usr/include/dovecot/raw-storage.h
/usr/include/dovecot/raw-sync.h
/usr/include/dovecot/read-full.h
/usr/include/dovecot/restrict-access.h
/usr/include/dovecot/restrict-process-size.h
/usr/include/dovecot/rfc2231-parser.h
/usr/include/dovecot/rfc822-parser.h
/usr/include/dovecot/safe-memset.h
/usr/include/dovecot/safe-mkdir.h
/usr/include/dovecot/safe-mkstemp.h
/usr/include/dovecot/sasl-server.h
/usr/include/dovecot/sdbox-file.h
/usr/include/dovecot/sdbox-storage.h
/usr/include/dovecot/sdbox-sync.h
/usr/include/dovecot/sendfile-util.h
/usr/include/dovecot/seq-range-array.h
/usr/include/dovecot/service-settings.h
/usr/include/dovecot/settings-parser.h
/usr/include/dovecot/settings.h
/usr/include/dovecot/sha1.h
/usr/include/dovecot/sha2.h
/usr/include/dovecot/shared-storage.h
/usr/include/dovecot/sieve/edit-mail.h
/usr/include/dovecot/sieve/pigeonhole-config.h
/usr/include/dovecot/sieve/rfc2822.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-actions.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-address-parts.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-address.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-ast.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-binary-dumper.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-binary-private.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-binary.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-code-dumper.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-code.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-commands.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-common.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-comparators.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-config.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-dump.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-error-private.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-error.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-ext-copy.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-ext-enotify.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-ext-environment.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-ext-variables.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-extensions.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-generator.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-interpreter.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-lexer.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-limits.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-match-types.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-match.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-message.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-objects.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-parser.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-plugins.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-result.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-runtime-trace.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-runtime.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-script-file.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-script-private.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-script.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-settings.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-smtp.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-stringlist.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-types.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve-validator.h
/usr/include/dovecot/sieve/sieve.h
/usr/include/dovecot/smtp-client.h
/usr/include/dovecot/sql-api-private.h
/usr/include/dovecot/sql-api.h
/usr/include/dovecot/sql-db-cache.h
/usr/include/dovecot/ssl-proxy.h
/usr/include/dovecot/str-find.h
/usr/include/dovecot/str-sanitize.h
/usr/include/dovecot/str.h
/usr/include/dovecot/strescape.h
/usr/include/dovecot/strfuncs.h
/usr/include/dovecot/strnum.h
/usr/include/dovecot/subscription-file.h
/usr/include/dovecot/syslog-util.h
/usr/include/dovecot/test-common.h
/usr/include/dovecot/time-util.h
/usr/include/dovecot/unichar.h
/usr/include/dovecot/unix-socket-create.h
/usr/include/dovecot/unlink-directory.h
/usr/include/dovecot/unlink-old-files.h
/usr/include/dovecot/uri-util.h
/usr/include/dovecot/userdb-blocking.h
/usr/include/dovecot/userdb-template.h
/usr/include/dovecot/userdb-vpopmail.h
/usr/include/dovecot/userdb.h
/usr/include/dovecot/utc-mktime.h
/usr/include/dovecot/utc-offset.h
/usr/include/dovecot/var-expand.h
/usr/include/dovecot/wildcard-match.h
/usr/include/dovecot/write-full.h
/usr/lib/dovecot/dovecot-config
/usr/share/doc/dovecot-dev/README.Debian
/usr/share/doc/dovecot-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dovecot-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/dovecot-dev/copyright
/usr/share/dovecot/dovecot-abi