Filförteckning för paketet python3-venv i jessie för arkitekturen amd64

/usr/bin/pyvenv
/usr/share/doc/python3-venv
/usr/share/man/man1/pyvenv.1.gz