Filförteckning för paketet libxen-dev i jessie för arkitekturen amd64

/usr/include/_libxl_list.h
/usr/include/_libxl_types.h
/usr/include/_libxl_types_json.h
/usr/include/libxl.h
/usr/include/libxl_event.h
/usr/include/libxl_json.h
/usr/include/libxl_utils.h
/usr/include/libxl_uuid.h
/usr/include/xen/arch-arm.h
/usr/include/xen/arch-arm/hvm/save.h
/usr/include/xen/arch-x86/cpuid.h
/usr/include/xen/arch-x86/hvm/save.h
/usr/include/xen/arch-x86/xen-mca.h
/usr/include/xen/arch-x86/xen-x86_32.h
/usr/include/xen/arch-x86/xen-x86_64.h
/usr/include/xen/arch-x86/xen.h
/usr/include/xen/arch-x86_32.h
/usr/include/xen/arch-x86_64.h
/usr/include/xen/callback.h
/usr/include/xen/dom0_ops.h
/usr/include/xen/domctl.h
/usr/include/xen/elfnote.h
/usr/include/xen/event_channel.h
/usr/include/xen/features.h
/usr/include/xen/foreign/arm32.h
/usr/include/xen/foreign/arm64.h
/usr/include/xen/foreign/x86_32.h
/usr/include/xen/foreign/x86_64.h
/usr/include/xen/gcov.h
/usr/include/xen/grant_table.h
/usr/include/xen/hvm/e820.h
/usr/include/xen/hvm/hvm_info_table.h
/usr/include/xen/hvm/hvm_op.h
/usr/include/xen/hvm/hvm_xs_strings.h
/usr/include/xen/hvm/ioreq.h
/usr/include/xen/hvm/params.h
/usr/include/xen/hvm/pvdrivers.h
/usr/include/xen/hvm/save.h
/usr/include/xen/io/blkif.h
/usr/include/xen/io/console.h
/usr/include/xen/io/fbif.h
/usr/include/xen/io/fsif.h
/usr/include/xen/io/kbdif.h
/usr/include/xen/io/libxenvchan.h
/usr/include/xen/io/netif.h
/usr/include/xen/io/pciif.h
/usr/include/xen/io/protocols.h
/usr/include/xen/io/ring.h
/usr/include/xen/io/tpmif.h
/usr/include/xen/io/usbif.h
/usr/include/xen/io/vscsiif.h
/usr/include/xen/io/xenbus.h
/usr/include/xen/io/xs_wire.h
/usr/include/xen/kexec.h
/usr/include/xen/mem_event.h
/usr/include/xen/memory.h
/usr/include/xen/nmi.h
/usr/include/xen/physdev.h
/usr/include/xen/platform.h
/usr/include/xen/sched.h
/usr/include/xen/sys/evtchn.h
/usr/include/xen/sys/gntalloc.h
/usr/include/xen/sys/gntdev.h
/usr/include/xen/sys/privcmd.h
/usr/include/xen/sys/xenbus_dev.h
/usr/include/xen/sysctl.h
/usr/include/xen/tmem.h
/usr/include/xen/trace.h
/usr/include/xen/vcpu.h
/usr/include/xen/version.h
/usr/include/xen/xen-compat.h
/usr/include/xen/xen.h
/usr/include/xen/xencomm.h
/usr/include/xen/xenoprof.h
/usr/include/xen/xsm/flask_op.h
/usr/include/xenctrl.h
/usr/include/xenctrlosdep.h
/usr/include/xenguest.h
/usr/include/xenstore.h
/usr/include/xenstore_lib.h
/usr/include/xentoollog.h
/usr/include/xs.h
/usr/include/xs_lib.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenctrl.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenctrl.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenguest.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenguest.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenlight.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenlight.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenstore.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxenstore.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxlutil.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxlutil.so
/usr/share/doc/libxen-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxen-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libxen-dev/copyright