Filförteckning för paketet libupstart-dev i jessie för arkitekturen amd64

/usr/include/upstart.h
/usr/include/upstart/com.ubuntu.Upstart.Instance.h
/usr/include/upstart/com.ubuntu.Upstart.Job.h
/usr/include/upstart/com.ubuntu.Upstart.h
/usr/include/upstart/upstart-dbus.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libupstart.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libupstart.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libupstart.pc
/usr/share/doc/libupstart-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libupstart-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libupstart-dev/copyright