Filförteckning för paketet libhts-dev i jessie för arkitekturen amd64

/usr/include/htslib/bgzf.h
/usr/include/htslib/faidx.h
/usr/include/htslib/hfile.h
/usr/include/htslib/hts.h
/usr/include/htslib/hts_defs.h
/usr/include/htslib/kfunc.h
/usr/include/htslib/khash.h
/usr/include/htslib/khash_str2int.h
/usr/include/htslib/klist.h
/usr/include/htslib/knetfile.h
/usr/include/htslib/kseq.h
/usr/include/htslib/ksort.h
/usr/include/htslib/kstring.h
/usr/include/htslib/sam.h
/usr/include/htslib/synced_bcf_reader.h
/usr/include/htslib/tbx.h
/usr/include/htslib/vcf.h
/usr/include/htslib/vcf_sweep.h
/usr/include/htslib/vcfutils.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhts.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhts.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/htslib.pc
/usr/share/doc/libhts-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhts-dev/copyright
/usr/share/man/man5/faidx.5.gz
/usr/share/man/man5/sam.5.gz
/usr/share/man/man5/vcf.5.gz