Filförteckning för paketet libgmerlin-dev i jessie för arkitekturen amd64

/usr/include/gmerlin/accelerator.h
/usr/include/gmerlin/bg_sem.h
/usr/include/gmerlin/bg_version.h
/usr/include/gmerlin/bggavl.h
/usr/include/gmerlin/bgsocket.h
/usr/include/gmerlin/cfg_dialog.h
/usr/include/gmerlin/cfg_registry.h
/usr/include/gmerlin/charset.h
/usr/include/gmerlin/cmdline.h
/usr/include/gmerlin/converters.h
/usr/include/gmerlin/edl.h
/usr/include/gmerlin/encoder.h
/usr/include/gmerlin/fileformat.h
/usr/include/gmerlin/filters.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/aboutwindow.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/albumentry.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/audio.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/auth.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/button.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/chapterdialog.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/display.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/driveselect.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/fileentry.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/fileselect.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/gtkutils.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/infowindow.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/logwindow.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/message.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/multiinfo.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/plugin.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/presetmenu.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/question.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/scrolltext.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/slider.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/textview.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/tree.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/urllink.h
/usr/include/gmerlin/gui_gtk/urlselect.h
/usr/include/gmerlin/keycodes.h
/usr/include/gmerlin/lcdproc.h
/usr/include/gmerlin/log.h
/usr/include/gmerlin/mediafiledevice.h
/usr/include/gmerlin/msgqueue.h
/usr/include/gmerlin/ocr.h
/usr/include/gmerlin/osd.h
/usr/include/gmerlin/ov.h
/usr/include/gmerlin/parameter.h
/usr/include/gmerlin/player.h
/usr/include/gmerlin/playermsg.h
/usr/include/gmerlin/plugin.h
/usr/include/gmerlin/pluginfuncs.h
/usr/include/gmerlin/pluginregistry.h
/usr/include/gmerlin/preset.h
/usr/include/gmerlin/recorder.h
/usr/include/gmerlin/remote.h
/usr/include/gmerlin/serialize.h
/usr/include/gmerlin/singlepic.h
/usr/include/gmerlin/streaminfo.h
/usr/include/gmerlin/subprocess.h
/usr/include/gmerlin/textrenderer.h
/usr/include/gmerlin/transcoder.h
/usr/include/gmerlin/transcoder_track.h
/usr/include/gmerlin/transcodermsg.h
/usr/include/gmerlin/translation.h
/usr/include/gmerlin/tree.h
/usr/include/gmerlin/utils.h
/usr/include/gmerlin/visualize.h
/usr/include/gmerlin/x11/x11.h
/usr/include/gmerlin/xmlutils.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmerlin.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmerlin_gtk.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/gmerlin-gtk.pc
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/gmerlin.pc
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/README
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/TODO
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgmerlin-dev/copyright
/usr/share/gmerlin/plugin.sym