Filförteckning för paketet gcc-4.8 i jessie för arkitekturen amd64

/usr/bin/gcc-4.8
/usr/bin/gcc-ar-4.8
/usr/bin/gcc-nm-4.8
/usr/bin/gcc-ranlib-4.8
/usr/bin/gcov-4.8
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-4.8
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ar-4.8
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-nm-4.8
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-4.8
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-4.8
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/collect2
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/libgomp.spec
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/libitm.spec
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/lto-wrapper
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/lto1
/usr/share/doc/gcc-4.8
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/NEWS.html
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/README.Bugs
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/README.ssp
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/gcc/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/gomp/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/itm/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/quadmath/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-4.8-base/test-summary.gz
/usr/share/man/man1/gcc-ar-4.8.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc-nm-4.8.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc-ranlib-4.8.1.gz