Filförteckning för paketet tryton-modules-account i jessie för arkitekturen all

/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/account.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/account.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/aged_balance.odt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/configuration.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/configuration.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/fiscalyear.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/fiscalyear.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/general_journal.odt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/general_ledger.odt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/icons/tryton-financial.svg
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/journal.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/journal.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/bg_BG.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/ca_ES.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/cs_CZ.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/de_DE.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/es_AR.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/es_CO.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/es_EC.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/es_ES.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/fr_FR.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/nl_NL.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/ru_RU.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/locale/sl_SI.po
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/move.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/move.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/party.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/party.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/period.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/period.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tax.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tax.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tests/scenario_account_reconciliation.rst
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tests/scenario_move_cancel.rst
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tests/test_account.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/third_party_balance.odt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/trial_balance.odt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/tryton.cfg
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_balance_sheet_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_deferral_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_deferral_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_income_statement_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_list2.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_template_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_tree2.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_template_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/account_type_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/configuration_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/create_chart_account_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/create_chart_properties_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/create_chart_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/fiscalyear_balance_non_deferral_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/fiscalyear_close_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/fiscalyear_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/fiscalyear_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_period_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_period_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_type_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_type_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_view_column_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_view_column_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_view_column_list_sequence.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_view_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/journal_view_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_line_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_line_form_move.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_line_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_line_tree_move.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_reconciliation_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_reconciliation_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/move_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_aged_balance_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_balance_sheet_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_chart_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_income_statement_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_journal_ask_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/open_third_party_balance_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/party_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/party_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/period_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/period_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/print_general_journal_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/print_general_legder_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/print_trial_balance_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/reconcile_lines_writeoff_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/reconcile_show_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_open_chart_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_code_tree2.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_group_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_group_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_line_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_line_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_list.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_line_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_line_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_line_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_line_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_line_tree_sequence.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_rule_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_template_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_template_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/tax_tree.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/update_chart_start_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond/modules/account/view/update_chart_succeed_form.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/trytond_account-3.4.0.egg-info/top_level.txt
/usr/share/doc/tryton-modules-account/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tryton-modules-account/changelog.gz
/usr/share/doc/tryton-modules-account/copyright
/usr/share/doc/tryton-modules-account/doc/index.rst.gz