Filförteckning för paketet speakup-doc i jessie för arkitekturen all

/usr/share/doc/speakup-doc/Bugs.txt
/usr/share/doc/speakup-doc/DefaultKeyAssignments
/usr/share/doc/speakup-doc/INSTALLATION
/usr/share/doc/speakup-doc/README
/usr/share/doc/speakup-doc/README.Debian
/usr/share/doc/speakup-doc/To-Do
/usr/share/doc/speakup-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/speakup-doc/copyright
/usr/share/doc/speakup-doc/spkguide.txt.gz