Filförteckning för paketet php-horde-history i jessie för arkitekturen all

/usr/share/doc/php-horde-history/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php-horde-history/changelog.gz
/usr/share/doc/php-horde-history/copyright
/usr/share/doc/php-horde-history/package.xml.gz
/usr/share/php/.registry/.channel.pear.horde.org/horde_history.reg
/usr/share/php/Horde/History.php
/usr/share/php/Horde/History/Composite.php
/usr/share/php/Horde/History/Exception.php
/usr/share/php/Horde/History/Log.php
/usr/share/php/Horde/History/Mock.php
/usr/share/php/Horde/History/Mongo.php
/usr/share/php/Horde/History/Null.php
/usr/share/php/Horde/History/Sql.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/1_horde_history_base_tables.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/2_horde_history_upgrade_autoincrement.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/3_horde_history_add_modseq.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/4_horde_history_add_compositeindex.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/5_horde_history_remove_compositeindex.php
/usr/share/php/data/Horde_History/migration/6_horde_history_fix_botchedindexes.php