Filförteckning för paketet node-pegjs i jessie för arkitekturen all

/usr/bin/pegjs
/usr/lib/nodejs/pegjs/index.js
/usr/lib/nodejs/pegjs/peg.js
/usr/share/doc/node-pegjs/README.md.gz
/usr/share/doc/node-pegjs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-pegjs/changelog.gz
/usr/share/doc/node-pegjs/copyright
/usr/share/lintian/overrides/node-pegjs
/usr/share/man/man1/pegjs.1.gz