Filförteckning för paketet myspell-gv i jessie för arkitekturen all

/usr/share/doc/myspell-gv/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/myspell-gv/changelog.gz
/usr/share/doc/myspell-gv/copyright
/usr/share/hunspell/gv_GB.aff
/usr/share/hunspell/gv_GB.dic
/usr/share/myspell/dicts/gv-GB.aff
/usr/share/myspell/dicts/gv-GB.dic
/usr/share/myspell/infos/ooo/myspell-gv