Filförteckning för paketet libaac-tactics-coq i jessie för arkitekturen all

/usr/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/AAC.vo
/usr/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Caveats.vo
/usr/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Instances.vo
/usr/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Tutorial.vo
/usr/share/doc-base/aac-tactics-theories
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/README.txt
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/changelog.gz
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/copyright
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/AAC_tactics.AAC.html
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/AAC_tactics.Caveats.html
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/AAC_tactics.Instances.html
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/AAC_tactics.Tutorial.html
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/coqdoc.css
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/index.html
/usr/share/doc/libaac-tactics-coq/theories/toc.html