Filförteckning för paketet ispanish i jessie för arkitekturen all

/usr/lib/ispell/castellano.aff
/usr/lib/ispell/castellano.hash
/usr/lib/ispell/espanol.hash
/usr/lib/ispell/espa~nol.aff
/usr/lib/ispell/espa~nol.hash
/usr/lib/ispell/spanish.aff
/usr/lib/ispell/spanish.hash
/usr/share/doc/ispanish/LEAME.Debian
/usr/share/doc/ispanish/LEAME.gz
/usr/share/doc/ispanish/README.Debian
/usr/share/doc/ispanish/README.gz
/usr/share/doc/ispanish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ispanish/copyright
/usr/share/doc/ispanish/orig2latin1.sed
/usr/share/enchant/ispell/espanol.hash
/usr/share/ispell/espa~nol.mwl.gz
/var/lib/dictionaries-common/ispell/ispanish