Filförteckning för paketet git-core i jessie för arkitekturen all

/usr/share/doc/git-core