Filförteckning för paketet debconf-utils i jessie för arkitekturen all

/usr/bin/debconf-get-selections
/usr/bin/debconf-getlang
/usr/bin/debconf-loadtemplate
/usr/bin/debconf-mergetemplate
/usr/share/doc/debconf-utils
/usr/share/man/da/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/de/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/de/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/de/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/de/man1/debconf-mergetemplate.1.gz
/usr/share/man/es/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/es/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/es/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/es/man1/debconf-mergetemplate.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/debconf-mergetemplate.1.gz
/usr/share/man/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/man1/debconf-mergetemplate.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/debconf-mergetemplate.1.gz
/usr/share/man/pt_BR/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/pt_BR/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/ru/man1/debconf-get-selections.1.gz
/usr/share/man/ru/man1/debconf-getlang.1.gz
/usr/share/man/ru/man1/debconf-loadtemplate.1.gz
/usr/share/man/ru/man1/debconf-mergetemplate.1.gz