alla flaggor

Limit to suite: [squeeze] [squeeze-updates] [squeeze-backports] [squeeze-backports-sloppy] [squeeze-lts] [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [stretch] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller grep i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 26 paket.

Exakta träffar

Paketet grep

Andra träffar

Paketet ack-grep

Paketet agrep

Paketet bzr-grep

Paketet cmigrep

Paketet ext3grep

Paketet grepcidr

Paketet grepmail

Paketet libagrep-ocaml

Paketet libagrep-ocaml-dev

Paketet libfile-grep-perl

Paketet libmygui.ogreplatform0debian1

Paketet libmygui.ogreplatform0debian1-dbg

Paketet libmygui.ogreplatform0debian1v5

Paketet libmygui.ogreplatform0debian1v5-dbg

Paketet mboxgrep

Paketet ngrep

Paketet pcregrep

Paketet pdfgrep

Paketet pgreplay

Paketet sgrep

Paketet sipgrep

Paketet sngrep

Paketet sngrep-dbgsym

Paketet taggrepper

Paketet tre-agrep