Filförteckning för paketet ladspa-sdk i buster för arkitekturen s390x

/usr/bin/analyseplugin
/usr/bin/applyplugin
/usr/bin/listplugins
/usr/include/ladspa.h
/usr/lib/ladspa/amp.so
/usr/lib/ladspa/delay.so
/usr/lib/ladspa/filter.so
/usr/lib/ladspa/noise.so
/usr/lib/ladspa/sine.so
/usr/share/doc-base/ladspa-sdk
/usr/share/doc/ladspa-sdk/README
/usr/share/doc/ladspa-sdk/README.Debian
/usr/share/doc/ladspa-sdk/background.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ladspa-sdk/copyright
/usr/share/doc/ladspa-sdk/download.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/example_plugins.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/index.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/installation.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/ladspa.h.txt
/usr/share/doc/ladspa-sdk/license.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/overview.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/shared_plugins.html
/usr/share/doc/ladspa-sdk/unique_ids.html
/usr/share/man/man1/analyseplugin.1.gz
/usr/share/man/man1/applyplugin.1.gz
/usr/share/man/man1/listplugins.1.gz