Filförteckning för paketet btrfs-progs i buster för arkitekturen ppc64el

/bin/btrfs
/bin/btrfs-find-root
/bin/btrfs-image
/bin/btrfs-map-logical
/bin/btrfs-select-super
/bin/btrfsck
/bin/btrfstune
/bin/fsck.btrfs
/bin/mkfs.btrfs
/lib/udev/rules.d/64-btrfs-dm.rules
/usr/share/bash-completion/completions/btrfs
/usr/share/doc/btrfs-progs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/btrfs-progs/changelog.gz
/usr/share/doc/btrfs-progs/copyright
/usr/share/initramfs-tools/hooks/btrfs
/usr/share/initramfs-tools/scripts/local-premount/btrfs
/usr/share/man/man5/btrfs.5.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-balance.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-check.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-convert.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-device.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-filesystem.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-find-root.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-image.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-inspect-internal.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-map-logical.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-property.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-qgroup.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-quota.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-receive.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-replace.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-rescue.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-restore.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-scrub.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-select-super.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-send.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs-subvolume.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfs.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfsck.8.gz
/usr/share/man/man8/btrfstune.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.btrfs.8.gz
/usr/share/man/man8/mkfs.btrfs.8.gz