Filförteckning för paketet webhttrack i buster för arkitekturen mipsel

/usr/bin/webhttrack
/usr/lib/httrack/htsserver
/usr/share/applications/WebHTTrack-Websites.desktop
/usr/share/applications/WebHTTrack.desktop
/usr/share/doc/webhttrack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/webhttrack/changelog.gz
/usr/share/doc/webhttrack/copyright
/usr/share/man/man1/htsserver.1.gz
/usr/share/man/man1/webhttrack.1.gz