Filförteckning för paketet gir1.2-keybinder-3.0 i buster för arkitekturen mipsel

/usr/lib/girepository-1.0/Keybinder-3.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-keybinder-3.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-keybinder-3.0/copyright