Filförteckning för paketet librust-structopt-dev i buster för arkitekturen mips64el

/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/.cargo-checksum.json
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/.cargo_vcs_info.json
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/.gitignore
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/.travis.yml
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/CHANGELOG.md
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/Cargo.toml
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/LICENSE-APACHE
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/LICENSE-MIT
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/README.md
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/debian/patches/no-lint.patch
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/debian/patches/series
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/at_least_two.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/basic.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/deny_missing_docs.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/doc_comments.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/enum_in_args.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/enum_tuple.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/example.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/flatten.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/git.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/group.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/keyvalue.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/no_version.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/raw_attributes.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/rename_all.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/simple_group.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/examples/subcommand_aliases.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/src/lib.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/argument_naming.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/arguments.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/author_version_about.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/custom-string-parsers.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/deny-warnings.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/doc-comments-help.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/flags.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/flatten.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/nested-subcommands.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/options.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/privacy.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/raw_attributes.rs
/usr/share/cargo/registry/structopt-0.2.14/tests/subcommands.rs
/usr/share/doc/librust-structopt-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librust-structopt-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/librust-structopt-dev/copyright