Filförteckning för paketet dovecot-core i buster för arkitekturen mips64el

/etc/default/dovecot
/etc/init.d/dovecot
/etc/pam.d/dovecot
/lib/systemd/system/dovecot.service
/lib/systemd/system/dovecot.socket
/usr/bin/doveadm
/usr/bin/doveconf
/usr/bin/dsync
/usr/bin/maildirmake.dovecot
/usr/lib/dovecot/aggregator
/usr/lib/dovecot/anvil
/usr/lib/dovecot/auth
/usr/lib/dovecot/checkpassword-reply
/usr/lib/dovecot/config
/usr/lib/dovecot/deliver
/usr/lib/dovecot/dict
/usr/lib/dovecot/director
/usr/lib/dovecot/dns-client
/usr/lib/dovecot/doveadm-server
/usr/lib/dovecot/dovecot-lda
/usr/lib/dovecot/gdbhelper
/usr/lib/dovecot/indexer
/usr/lib/dovecot/indexer-worker
/usr/lib/dovecot/ipc
/usr/lib/dovecot/libdcrypt_openssl.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-dsync.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-dsync.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-dsync.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-fts.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-fts.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-fts.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot.so
/usr/lib/dovecot/libdovecot.so.0
/usr/lib/dovecot/libdovecot.so.0.0.0
/usr/lib/dovecot/log
/usr/lib/dovecot/maildirlock
/usr/lib/dovecot/modules/auth/lib20_auth_var_expand_crypt.so
/usr/lib/dovecot/modules/auth/libauthdb_imap.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_acl_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_expire_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_quota_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib20_doveadm_fts_lucene_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib20_doveadm_fts_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/libdoveadm_mail_crypt_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib01_acl_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib01_apparmor_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib01_mail_lua_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib02_lazy_expunge_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib05_mail_crypt_acl_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib05_pop3_migration_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib05_snarf_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib10_last_login_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib10_mail_crypt_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib10_mail_filter_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib10_quota_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib11_trash_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib15_notify_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_autocreate_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_charset_alias_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_expire_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_fts_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_listescape_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_mail_log_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_mailbox_alias_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_notify_status_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_push_notification_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_quota_clone_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_replication_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_var_expand_crypt.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_virtual_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib20_zlib_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib21_fts_squat_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib22_push_notification_lua_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib90_old_stats_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib99_welcome_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/libfs_compress.so
/usr/lib/dovecot/modules/libfs_crypt.so
/usr/lib/dovecot/modules/libfs_mail_crypt.so
/usr/lib/dovecot/modules/libssl_iostream_openssl.so
/usr/lib/dovecot/modules/old-stats/libold_stats_mail.so
/usr/lib/dovecot/modules/old-stats/libstats_auth.so
/usr/lib/dovecot/modules/settings/libpigeonhole_settings.so
/usr/lib/dovecot/old-stats
/usr/lib/dovecot/quota-status
/usr/lib/dovecot/rawlog
/usr/lib/dovecot/replicator
/usr/lib/dovecot/script
/usr/lib/dovecot/script-login
/usr/lib/dovecot/stats
/usr/lib/dovecot/tcpwrap
/usr/lib/dovecot/xml2text
/usr/sbin/dovecot
/usr/share/apport/package-hooks/dovecot-core.py
/usr/share/bug/dovecot-core/control
/usr/share/bug/dovecot-core/script
/usr/share/doc/dovecot-core/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/NEWS.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/README.Debian
/usr/share/doc/dovecot-core/README.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/TODO.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/changelog.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/copyright
/usr/share/doc/dovecot-core/documentation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/examples/decode2text.sh
/usr/share/doc/dovecot-core/pigeonhole.NEWS.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/pigeonhole.README.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/securecoding.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/duplicate.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/editheader.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/include.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/spamtest-virustest.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/vacation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/vnd.dovecot.environment.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/extensions/vnd.dovecot.report.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/locations/dict.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/locations/file.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/locations/ldap.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/plugins/imap_filter_sieve.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/plugins/imapsieve.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/sieve/plugins/sieve_extprograms.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/thread-refs.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/ACL.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AixPluginsSupport.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AttachmentIndicator.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.CheckPassword.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.Dict.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.LDAP.AuthBinds.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.LDAP.PasswordLookups.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.LDAP.Userdb.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.LDAP.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.Lua.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.PasswdFile.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.SQL.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.VPopMail.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/AuthDatabase.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Caching.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Kerberos.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.MasterUsers.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Mechanisms.DigestMD5.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Mechanisms.NTLM.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Mechanisms.Winbind.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Mechanisms.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.MultipleDatabases.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.PasswordSchemes.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Penalty.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.Policy.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.RestrictAccess.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Authentication.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/BasicConfiguration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Chrooting.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Clients.NegativeUIDs.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Clients.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/CompilingSource.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/ConfigFile.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Debugging.Authentication.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Debugging.ProcessTracing.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Debugging.Rawlog.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Debugging.Thunderbird.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Arrays.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.AuthProcess.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.AuthProtocol.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Buffers.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Code.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Dcrypt.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.DoveadmProtocol.HTTP.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.DoveadmProtocol.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Dsync.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Events.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Indexes.Cache.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Indexes.MailIndexApi.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Indexes.MainIndex.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Indexes.TransactionLog.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Indexes.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.InputStreams.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Lua.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.MailProcess.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Memory.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.OutputStreams.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.ParameterForwarding.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Plugins.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Processes.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.ErrorHandling.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mail.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.MailNamespace.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.MailStorage.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.MailUser.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mailbox.Save.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mailbox.Search.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mailbox.Sync.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mailbox.Transaction.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Mailbox.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.MailboxList.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Storage.Plugins.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.Strings.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Design.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Dict.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Dictionary.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Director.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/DomainLost.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Errors.ChgrpNoPerm.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Events.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/FindMailLocation.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/FinishBasicConfiguration.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HAProxy.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.AntispamWithSieve.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.EximAndDovecotSASL.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.ImapcProxy.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.PopBSMTPAndDovecot.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.PopRelay.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.PostfixAndDovecotSASL.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.Rootless.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.SimpleVirtualInstall.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.WriteConfiguration.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/HowTo.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/IMAPServer.Hibernation.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/IMAPServer.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/ImapMetadata.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/IndexFiles.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.Exim.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.Indexing.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.Postfix.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.Qmail.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.Sendmail.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LDA.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LMTP.Exim.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LMTP.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Logging.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/LoginProcess.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MDA.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MTA.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.LocalDisk.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.Maildir.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.SharedDisk.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.dbox.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.mbox.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailLocation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.Cydir.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.MH.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.Maildir.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.dbox.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.imapc.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.mailstore.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.mbox.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.mbx.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxFormat.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MailboxSettings.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MboxChildFolders.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MboxLocking.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MboxProblems.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.BincIMAP.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Courier.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Cyrus.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Dsync.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Gmail.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Linuxconf.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.MailFormat.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Online.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Teapop.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.UW.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.Vm-pop3d.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Migration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/MissingMailboxes.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Mountpoints.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/NFS.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Namespaces.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/OSCompatibility.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/POP3Server.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.BSDAuth.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.AllowNets.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.Host.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.NoDelay.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.NoLogin.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.Proxy.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.User.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.ExtraFields.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.IMAP.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.Shadow.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.Static.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.oauth2.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PasswordDatabase.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PerformanceTuning.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Installation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.ManageSieve.Clients.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.ManageSieve.Configuration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.ManageSieve.Install.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.ManageSieve.Troubleshooting.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.ManageSieve.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Configuration.Dict.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Configuration.File.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Configuration.LDAP.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Configuration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Examples.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.Duplicate.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.Editheader.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.Include.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.SpamtestVirustest.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.Vacation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.Variables.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Extensions.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.Extdata.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.Extprograms.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.IMAPFilterSieve.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.IMAPSieve.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.Pipe.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Plugins.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Troubleshooting.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.Usage.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.Sieve.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Pigeonhole.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Apparmor.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Autocreate.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.CharsetAlias.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Compress.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Expire.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.FTS.Lucene.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.FTS.Solr.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.FTS.Squat.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.FTS.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.LastLogin.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Lazyexpunge.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Listescape.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.MailCrypt.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.MailFilter.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.MailLog.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.MailboxAlias.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Notify.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.NotifyStatus.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.PushNotification.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.QuotaClone.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Snarf.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Stats.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Trash.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.VarExpandCrypt.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Virtual.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Welcome.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.Zlib.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Plugins.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PostLoginScripting.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/PreAuth.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/QuickConfiguration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.Configuration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.Count.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.Dict.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.Dirsize.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.FS.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.Maildir.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Quota.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Replication.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/RunningDovecot.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SSL.CertificateClientImporting.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SSL.CertificateCreation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SSL.DovecotConfiguration.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SSL.SNIClientSupport.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SSL.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Sasl.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SecurityTuning.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Services.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.ClusterSetup.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.Permissions.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.Public.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.Shared.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.Symlinks.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SharedMailboxes.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SocketUnavailable.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Statistics.Old.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Statistics.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Submission.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/SystemUsers.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/TestInstallation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/TestPop3Installation.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/TimeMovedBackwards.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Timeouts.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.1.0.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.1.1.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.1.2.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.2.0.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.2.1.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.2.2.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.2.3.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Upgrading.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserDatabase.ExtraFields.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserDatabase.NSS.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserDatabase.Prefetch.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserDatabase.Static.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserDatabase.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/UserIds.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/Variables.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/VirtualUsers.Home.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/VirtualUsers.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/WhyDoesItNotWork.txt.gz
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/maildrop.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/mutt.txt
/usr/share/doc/dovecot-core/wiki/uw2dovecot.sh.txt
/usr/share/dovecot/conf.d/10-auth.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-director.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-logging.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-mail.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-master.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-ssl.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/10-tcpwrapper.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/15-lda.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/90-acl.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/90-plugin.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/90-quota.conf
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-checkpassword.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-deny.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-dict.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-master.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-passwdfile.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-static.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
/usr/share/dovecot/conf.d/auth-vpopmail.conf.ext
/usr/share/dovecot/dh.pem
/usr/share/dovecot/dovecot-dict-auth.conf.ext
/usr/share/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
/usr/share/dovecot/dovecot-openssl.cnf
/usr/share/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
/usr/share/dovecot/dovecot.conf
/usr/share/dovecot/mkcert.sh
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_da.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_de.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_en.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_es.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_fi.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_fr.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_it.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_nl.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_no.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_pt.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_ro.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_ru.txt
/usr/share/dovecot/stopwords/stopwords_sv.txt
/usr/share/lintian/overrides/dovecot-core
/usr/share/man/man1/deliver.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-acl.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-altmove.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-auth.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-backup.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-batch.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-config.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-copy.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-deduplicate.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-director.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-dump.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-exec.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-expunge.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-fetch.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-flags.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-force-resync.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-fs.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-fts.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-help.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-import.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-index.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-instance.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-kick.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-log.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-mailbox-cryptokey.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-mailbox.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-move.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-penalty.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-proxy.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-purge.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-pw.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-quota.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-rebuild.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-reload.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-replicator.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-save.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-search.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-sieve.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-stats.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-stop.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-sync.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-user.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm-who.1.gz
/usr/share/man/man1/doveadm.1.gz
/usr/share/man/man1/doveconf.1.gz
/usr/share/man/man1/dovecot-lda.1.gz
/usr/share/man/man1/dovecot.1.gz
/usr/share/man/man1/dsync.1.gz
/usr/share/man/man1/maildirmake.dovecot.1.gz
/usr/share/man/man7/doveadm-search-query.7.gz
/usr/share/man/man7/pigeonhole.7.gz