Filförteckning för paketet cython i buster för arkitekturen mips64el

/usr/bin/cygdb
/usr/bin/cython
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython-0.29.2.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/BuildExecutable.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Cythonize.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Dependencies.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Distutils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Inline.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/IpythonMagic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Tests/TestCyCache.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Tests/TestInline.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Tests/TestIpythonMagic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Tests/TestStripLiterals.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Build/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/CodeWriter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/AnalysedTreeTransforms.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Annotate.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/AutoDocTransforms.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Buffer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Builtin.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/CmdLine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Code.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Code.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/CodeGeneration.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/CythonScope.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/DebugFlags.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Errors.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/ExprNodes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/FlowControl.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/FlowControl.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/FlowControl.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/FusedNode.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/FusedNode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Future.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Interpreter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Lexicon.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Main.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/MemoryView.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/ModuleNode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Naming.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Nodes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Optimize.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Options.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/ParseTreeTransforms.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/ParseTreeTransforms.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Parsing.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Parsing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Pipeline.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/PyrexTypes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Pythran.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Scanning.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Scanning.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Scanning.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/StringEncoding.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Symtab.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestBuffer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestCmdLine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestFlowControl.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestGrammar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestMemView.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestParseTreeTransforms.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestSignatureMatching.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestTreeFragment.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestTreePath.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestTypes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestUtilityLoad.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/TestVisitor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/TreeFragment.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/TreePath.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/TypeInference.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/TypeSlots.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/UtilNodes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/UtilityCode.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Version.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Visitor.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Visitor.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Visitor.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Coverage.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Cygdb.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/DebugWriter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/TestLibCython.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/cfuncs.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/codefile
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/test_libcython_in_gdb.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/Tests/test_libpython_in_gdb.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/libcython.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugger/libpython.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Debugging.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Distutils/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Distutils/build_ext.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Distutils/extension.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Distutils/old_build_ext.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_bool.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_buffer.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_bytes.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_cobject.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_complex.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_dict.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_exc.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_float.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_function.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_getargs.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_instance.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_int.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_iterator.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_list.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_long.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_mapping.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_mem.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_method.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_module.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_number.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_object.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_oldbuffer.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_pycapsule.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_ref.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_sequence.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_set.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_string.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_tuple.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_type.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_unicode.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_version.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/python_weakref.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/stdio.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/stdlib.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/Deprecated/stl.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/__init__.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/array.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/bool.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/buffer.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/bytearray.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/bytes.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/ceval.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/cobject.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/complex.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/datetime.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/dict.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/exc.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/float.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/function.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/getargs.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/instance.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/int.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/iterator.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/list.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/long.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/longintrepr.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/mapping.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/mem.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/method.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/module.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/number.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/object.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/oldbuffer.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/pycapsule.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/pylifecycle.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/pystate.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/pythread.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/ref.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/sequence.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/set.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/slice.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/string.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/tuple.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/type.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/unicode.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/version.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/cpython/weakref.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/__init__.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/errno.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/float.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/limits.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/locale.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/math.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/setjmp.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/signal.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/stddef.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/stdint.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/stdio.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/stdlib.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/string.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libc/time.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/__init__.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/algorithm.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/cast.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/complex.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/deque.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/forward_list.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/functional.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/iterator.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/limits.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/list.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/map.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/memory.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/pair.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/queue.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/set.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/stack.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/string.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/typeindex.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/typeinfo.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/unordered_map.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/unordered_set.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/utility.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/libcpp/vector.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/numpy/__init__.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/numpy/math.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/openmp.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/__init__.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/dlfcn.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/fcntl.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/ioctl.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/mman.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/resource.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/select.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/signal.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/stat.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/stdio.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/stdlib.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/strings.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/time.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/types.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/unistd.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Includes/posix/wait.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Actions.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Actions.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Actions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/DFA.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Errors.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Lexicons.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Machines.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Regexps.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Scanners.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Scanners.pxd
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Scanners.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Timing.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Traditional.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/Transitions.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Plex/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Runtime/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Runtime/refnanny.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Runtime/refnanny.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Shadow.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/StringIOTree.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tempita/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tempita/_looper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tempita/_tempita.mips64el-linux-gnuabi64.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tempita/_tempita.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tempita/compat3.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/TestUtils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/TestCodeWriter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/TestCythonUtils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/TestJediTyper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/TestStringIOTree.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Tests/xmlrunner.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/AsyncGen.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Buffer.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Builtins.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CConvert.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CMath.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Capsule.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CommonStructures.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Complex.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Coroutine.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CpdefEnums.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CppConvert.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CppSupport.cpp
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/CythonFunction.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Embed.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Exceptions.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/ExtensionTypes.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/FunctionArguments.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/ImportExport.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/MemoryView.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/MemoryView_C.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/ModuleSetupCode.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/ObjectHandling.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Optimize.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Overflow.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Printing.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/Profile.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/StringTools.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/TestCyUtilityLoader.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/TestCythonScope.pyx
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/TestUtilityLoader.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/TypeConversion.c
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utility/arrayarray.h
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Utils.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/cython.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyximport/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyximport/pyxbuild.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyximport/pyximport.py
/usr/share/doc/cython/README.Debian
/usr/share/doc/cython/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cython/changelog.gz
/usr/share/doc/cython/copyright
/usr/share/doc/cython/upstream/metadata
/usr/share/emacs/site-lisp/cython-mode.el
/usr/share/man/man1/cython.1.gz