Filförteckning för paketet libreoffice-report-builder-bin i buster för arkitekturen mips

/usr/lib/libreoffice/program/librptlo.so
/usr/lib/libreoffice/program/librptuilo.so
/usr/lib/libreoffice/program/librptxmllo.so
/usr/share/bug/libreoffice-report-builder-bin/presubj
/usr/share/doc/libreoffice-report-builder-bin