Filförteckning för paketet xboxdrv i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/xboxdrv
/usr/bin/xboxdrvctl
/usr/share/doc/xboxdrv/AUTHORS
/usr/share/doc/xboxdrv/NEWS.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/PROTOCOL.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/README.md
/usr/share/doc/xboxdrv/TODO.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/chatpad.xkb.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/copyright
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/absolutemouse.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/calibrate.macro
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/constfilter.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/cyclekey.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/default.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/dosbox.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/evdev.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/fceux.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/fceux2.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/helloworld.macro
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/microsoft-ergonomic-4000.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/mouse.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/multi-controller.sh
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/playstation3.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/ps4_usb.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/responsecurve-generator.py
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/rotate.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/sensitivity.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/shift.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/tiefighter.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/two-sticks.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/warsow.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/xbmc.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/xboxdrv-dualstrike
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/xboxdrv-dualstrike-mouse
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/xboxdrv-ps3-usb
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/xpad-wireless.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/examples/zsnes.xboxdrv
/usr/share/doc/xboxdrv/runxboxdrv/README
/usr/share/doc/xboxdrv/runxboxdrv/keyconfig.plist
/usr/share/doc/xboxdrv/runxboxdrv/oolite.ini
/usr/share/doc/xboxdrv/runxboxdrv/runxboxdrv.gz
/usr/share/doc/xboxdrv/sensitivity.gnuplot
/usr/share/doc/xboxdrv/sensitivity.svg
/usr/share/doc/xboxdrv/xbox360-asciiart.txt
/usr/share/lintian/overrides/xboxdrv
/usr/share/man/man1/xboxdrv.1.gz
/usr/share/man/man1/xboxdrvctl.1.gz