Filförteckning för paketet python3-astroml-addons i buster för arkitekturen i386

/usr/lib/python3/dist-packages/astroML_addons-0.2.2.egg-info
/usr/lib/python3/dist-packages/astroML_addons/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/astroML_addons/periodogram.cpython-36m-i386-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/astroML_addons/periodogram.cpython-37m-i386-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/astroML_addons/setup.py
/usr/share/doc/python3-astroml-addons/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-astroml-addons/copyright