Filförteckning för paketet python2.7 i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/2to3-2.7
/usr/bin/pdb2.7
/usr/bin/pydoc2.7
/usr/bin/pygettext2.7
/usr/share/applications/python2.7.desktop
/usr/share/doc/python2.7/ACKS.gz
/usr/share/doc/python2.7/NEWS.gz
/usr/share/doc/python2.7/README.Debian
/usr/share/doc/python2.7/README.gz
/usr/share/doc/python2.7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python2.7/changelog.gz
/usr/share/doc/python2.7/copyright
/usr/share/lintian/overrides/python2.7
/usr/share/man/man1/2to3-2.7.1.gz
/usr/share/man/man1/pdb2.7.1.gz
/usr/share/man/man1/pydoc2.7.1.gz
/usr/share/man/man1/pygettext2.7.1.gz
/usr/share/pixmaps/python2.7.xpm